Edukacja i wychowanie

Nadrzędną ideą naszego przedszkola jest stworzenie jak najlepszych warunków do harmonijnego, indywidualnego  rozwoju naszych przedszkolaków. Dokładamy starań aby każde ,,nasze’’ dziecko osiągnęło maksymalny dla siebie stopień dojrzałości w sferze zarówno umysłowej, jak i społecznej i emocjonalnej.

Dla dzieci w wieku przedszkolnym najważniejszą potrzebą jest poczucie bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania. Przedszkole ,,Prymulka” jest małą, ciepłą, kameralną placówką. Małe, maksymalnie 12 osobowe grupy pozwalają na indywidualne podejście do każdego wychowanka. Nauczycielki dostosowują zajęcia do naturalnego tempa pracy dziecka, jego zainteresowań i upodobań. Taka postawa umożliwia szybko zauważać przejawiane zainteresowania, zdolności, talenty czy  ewentualne niedociągnięcia.

W przedszkolu dzieci spędzają większą część dnia, zdajemy sobie sprawę zatem,  jak ważne jest , aby czas ten został należycie wykorzystany. Harmonogram dnia przedszkolnego pozwala zachować zdrowe proporcje między nauką i zabawą, aktywnością i wyciszeniem, swobodą i poczuciem obowiązku. Zadaniem naszym jest takie pokierowanie procesem dydaktyczno-wychowawczym, aby dzieci w przyjemny, naturalny sposób zdobywały nowe umiejętności i osiągnęły w końcu optymalny stopień gotowości szkolnej.

W przedszkolu ,,Prymulka” wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzane  są według podstawy programowej i programów autorskich zatwierdzonych  przez kuratorium oświaty.


Dzieci zdobywają podstawowe umiejętności związane z wychowaniem i kształceniem w następujących obszarach edukacyjnych:

– edukacja społeczno- moralna,

– edukacja ruchowa,

– edukacja przyrodnicza,

– edukacja w zakresie mowy i myślenia,

– edukacja w zakresie przygotowania do pisania i czytania,

– edukacja matematyczna,

– edukacja plastyczna,

– edukacja muzyczna.

Realizując treści programowe nauczycielki w naszym przedszkolu stosują różnorodne, twórcze formy i metody pracy, dzięki czemu zajęcia są ciekawe i atrakcyjne dla dzieci, a nauka jest wspaniałą zabawą.

Ważnym czynnikiem wspierającym proces dydaktyczno – wychowawczy jest stała współpraca z rodzicami. Wszystkie sukcesy, osiągnięcia dzieci omawiamy z rodzicami podczas indywidualnych rozmów. Rodzice są również na bieżąco informowani o ewentualnych problemach, gorszym samopoczuciu czy nastroju dziecka. Zawsze mogą liczyć na szczerą rozmowę, poradę i wsparcie.

Kontakt

Prywatne Przedszkole "Prymulka"

Adres
ul. Prymulki 33
04-879 Warszawa Radość
Email
E-mail: przedszkole_prymulka@wp.pl
Telefon
Tel: 506 097 080, 22 872 08 06

O nas

Przedszkole ,,Prymulka” istnieje od 2002 roku. Od września 2003 roku placówka działa na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa.

Więcej

Licznik odwiedzin


© 2016 Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Vertes Design